Toimihenkilöt

Tällä sivulla esittelemme yhdistyksemme toimihenkilöitä, jotka on valittu syyskokouksessamme vastaamaan sovituista yhdistyksen toimintaan oleellisesti liittyvistä tehtävistä tai edustavat yhdistystämme muissa järjestöissä ja yhdistyksissä.

Kuopion Eläkkeensaajien opintosihteeri on Seppo Jalkanen. Puh. 0400 560 905, sähköposti: s.jalkaset@gmail.com

Toiminnantarkastajina toimivat Tauno Mönkkönen ja Seppo K. Miettinen. Heidän varahenkilöinään ovat Aili Lutjonen ja Marjatta Mönkkönen. 

Kilpailujaoston edustajana toimii Kalevi Korhonen ja varalla Pertti Taskinen

EKL:n Kuopion Piirin piirikokousedustajat ovat: Juhani Mikkonen, Jorma Miettinen, Kaija Leskinen, Pertti Kuivalainen ja Risto Toivanen. Heidän varahenkilöinään toimivat: Tauno Mönkkönen, Seppo Jalkanen, Pirjo Nironen, Matti Nissinen ja Seppo Laatikainen

Piirihallituksen edustajana toimii puheenjohtaja Tenho Tuppurainen

Kuopion Eläkeläisjärjestöjen Yhteistyötoimikunnassa yhdistyksemme edustajana on vuonna 2019 puheenjohtaja Tenho Tuppurainen ja hänen varahenkilönään Seppo Jalkanen.

Yhdistystämme edustaa Kuopion kaupungin vanhusneuvostossa puheenjohtaja Tenho Tuppurainen.